Trappeløp i 5505 Fossekall og soverom med 953Riddergrå