Bruk kontrastfarger

Bruk hyller som dekorassjon. Mal de i kontrastfarger. Det setter et personlig preg på rommet.

Flere tips og råd

Hvordan lese fargekodene?

  • I NCS-systemet blir tall/bokstav kombinasjoner brukt for å bestemme en eksakt farge
  • Fargene beregnes ut i fra prosent
  • De to første tallene viser innholdet av sorthet i prosent…eks: S10
  • De to neste tallene viser kulørheten dvs. fargestyrke i prosent…eks: S1070-
  • De bakerste bokstavene og tall viser hvilken kulørtone fargen har. Eks: en gul farge med 10% rødt eks: -Y10R

Lunt rom

Med matt maling oppleves fargen du har valgt ekstra lun og myk. Selv en hvittone endrer karakter ved bruk av matt glansgrad på malingen.

Lek deg med farger og glansgrader og skap den atmosfæren du liker.

Male døren og veggen i samme farge

Mal døren i samme farge som veggen. Da vil den ikke ta for mye oppmerksomhet. Veggen og rommet vil virke større, og mer helhetlig.