Hvordan lese fargekodene?

  • I NCS-systemet blir tall/bokstav kombinasjoner brukt for å bestemme en eksakt farge
  • Fargene beregnes ut i fra prosent
  • De to første tallene viser innholdet av sorthet i prosent…eks: S10
  • De to neste tallene viser kulørheten dvs. fargestyrke i prosent…eks: S1070-
  • De bakerste bokstavene og tall viser hvilken kulørtone fargen har. Eks: en gul farge med 10% rødt eks: -Y10R

Flere tips og råd