5942 Puritansk sort

S8505-G80Y
Se alle farger

Fargene kan avvike på skjerm. For best fargegjengivelse, se våre fargekart i butikk.